DomůLifestyleStačí jen pár nenápadných pohybů. Naučte se svým šarmem dosáhnout to, co...

Stačí jen pár nenápadných pohybů. Naučte se svým šarmem dosáhnout to, co chcete

Buďte pokorní
Základem všeho je pokora. Ne nadarmo nám babičky říkaly, abychom se chovali skromně a věci si vážili. Přesto, že je třeba mít zdravé sebevědomí, lidem jsou nesympatičtí lidé, kteří si nedokáží přiznat chybu zda jsou skálopevně přesvědčeni, že právě oni jsou ti nejpovolanější. Pokud máte pocit, že jste v daném tématu přece o něco lepší, raději se zdržte zbytečných připomínek. Prokažte pokoru pokaždé a nikdy o sobě neprehlasujte, že víte všechno. Pravdou je, že nevíte. Velmi sympatické, zejména v pracovním prostředí, jsou smysluplné otázky. Nebojte se svému nadřízenému vzdát hold dotázáni se na radu – prokázal tím pokoru v tom, že i vy se máte co učit.

pohled pejska
Ať to zní jakkoliv bizarně, když o něco prosíte, doporučujeme všemi deseti mírně sklonit bradu. Člověku, od kterého něco žádáte, totiž vysíláte signál potřeby ochrany. Už od přírody máme totiž tendenci bránit a ochraňovat těch slabších, ve fyzické podobě i nižších jedinců. Při takovém stažení tak vzbudíte v člověku šance, aby vám vyhověl. Ne nadarmo se tento trik používá i při ženském flirtu – obzvláště muži nevědí odolat tomu, když je žena kategorizuje do role ochranářů.

Správný oční kontakt
Věděli jste, že existuje několik typů očního kontaktu? Svým pohledem totiž prozradíte víc, než byste chtěli. Možná vás překvapí fakt, že, když se díváte člověku přímo do očí, nepůsobí to přátelsky, ale spíše naopak – v druhém vzbuzujete jakýsi pocit nebezpečí. V žádném případě byste se neměli očnímu kontaktu vyhýbat, to značí zbabělost a neupřímnost. Co tedy dělat? Při komunikaci s někým se dívejte na takzvaný trojúhelník, který se nachází mezi očima. Pohledem na něj pomáháte vyváženému vnímání osoby stojící naproti vám, jejíž zároveň dokáže zájem, otevřenost a hlavně přátelský, bezpečný přístup.

zdrženlivá gestikulace
Pokud máte zlozvyk při komunikaci gestikulovat, dávejte si pozor – zejména v případech, kdy je pro vás váš dojem důležitý. Přehnané machrování rukama totiž dokáže v člověku, se kterým komunikujete, vzbudit negativní emoce. Pokud si už nevíte pomoci, snažte se hýbat maximálně s lokty, aniž jste svými dlaněmi šermovali do všech stran.

Naklánějte se dopředu
To, že vzpřímený postoj zaručuje úspěch a vzbuzuje dobrý dojem, zřejmě ví každý. Věděli jste však, že na to, abyste získali náklonnost potřebujete udělat více, než se natáhnout? Vaše ramena by měly být uvolněny až padlé, přičemž trupem můžete mírně naklánět k dané osobě. Dávejte si však pozor, abyste nepřekročili jeho intimní zónu – hoc to v případě přátel či dobře známých lidí může být efektivní, v pracovním životě to může značit hotovou katastrofu. Čas od času mírně nakloňte hlavu. V případě, že stojíte, stůjte pevně na obou nohách a neprešľapujte. Při komunikaci vsedě směřujte špičky k osobě, kterou chcete zaujmout. Nezapomínejte, i oni totiž umí číst signály!

Nezapomínejte na úsměv
Poslední, najoverenejšou metodou je úsměv. I při něm si však dávejte pozor na to, aby nebyl sílený a rozhodne se nesnažte usmívat během celého rozhovoru. Každému je totiž jasné, že člověk nedokáže udržet přirozený úsměv víc, než několik sekund, a tak není pochyb o tom, že vaše zvednuté pětiminutové koutky budou působit falešně a dokonce možná i pokrytecky. Snažte se o úsměv při nejdůležitějších bodech setkání – při pozdravu, vtipné záležitosti, vyslovování nadšení a nepochybně i při ukončení konverzace.

- Advertisment -spot_img

Mohlo by se vám líbit